คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยาการให้กับ สถานฑูตและสมาคมฝรั่งเศส หัวข้อ "Black​ Carbon ​ในชั้นบรรยากาศ​"

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่