คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน รุ่นที่ 1-24 พร้อมด้วยบุคลากร นิด้ายะลา ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศล 100 วัน แด่ รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่