คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต พูดคุยในหัวข้อ "การเมืองในจุดแหลมคม หลังอนาคตใหม่รอดคดียุบพรรค" ในรายการคนเคาะข่าว

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่