คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ให้สัมภาษณ์ประเด็นการตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ ทางข่าวค่ำ MCOT HD 30

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่