คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

คุณอภิเชษฐ ปานจรัตน์ (ศิษย์เก่า พค.กทม รุ่น16) ได้รับรางวัล Effective Change จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่