คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม นำนักศึกษาปริญญาโท พค.รุ่น64 และรุุ่น65 ศึกษาดูงานในโครงการศึกษาดูงานการบริหารการพัฒนาสังคม ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่