คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมพูดคุยเจาะลึกแหล่งกำเนิดฝุ่นพิษ PM2.5 ในรายการ Hardcore News ทางช่อง 5

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่