คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ร่วมพูดคุยหัวข้อ "5 ปี รัฐบาล คสช. สู่รัฐบาลใหม่ การเมืองเหมือนเดิม ?" ในรายการคมชัดลึก

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่