คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต พูดคุยใน หัวข้อ "จากAnimal Farm ถึง Cobra Farm รัฐบาลใหม่บนความเสี่ยง?" ในรายการ “คนเคาะข่าว”

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่