คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมเสวนาสาธารณะ หัวข้อ“ถึงเวลากฎหมายอากาศสะอาด เพื่อสิทธิในการหายใจของทุกคน” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่