คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมการเสวนา​ หัวข้อ "ศาสตร์แห่งพระราชาแก้ปัญหาฝุ่นอย่างยั่งยืน" ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่