คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
คุณปรียาภรณ์ ซุ่ยดา พค.ยะลา รุ่น 16 ได้รับรางวัล "เลิศรัฐ ประจำปี 2562" จากสำนักงาน ก.พ.ร. 4
ผศ.ดร.อาแว มะแส พร้อมด้วยบุคลากรคณะเดินทางไปลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า กับกรมการปกครอง 4
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ พูดคุย เรื่อง ​เตรียมพร้อมป้องกันรับมือภัยพิบัติโลก Hardcore News ทางช่อง 5 1
นักศึกษาของคณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 7
นักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2562 พบคณบดีคณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า 9
นางสาววนิดา นาคีสังข์ ได้รับรางวัล Executive member of the Social Development Volunteer Club in Fiscal Year 2018 8
นางสาวณัฐนันท์ คงยิ่งใหญ่ ได้รับรางวัล Executive member of the Social Development Volunteer Club in Fiscal Year 2018 9
นางสาวปวีณา โนนศิลา ได้รับรางวัล Executive member of the Social Development Volunteer Club in Fiscal Year 2018 10
นางสาวปนัดดา โพธิ์ทอง ได้รับรางวัล Executive member of the Social Development Volunteer Club in Fiscal Year 2018 4
นายลือชัย เจริญทรัพย์ ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2562 6

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่