คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
การประชุมเสวนานำเสนอบทความวิจัยของคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม หัวข้อ “SDGs กับบริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย” 5
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมเสวนากับสมาคมโรคไตแห่ง​ประเทศไทย หัวข้อ “มลพิษ PM 2.5 ฝุ่นร้ายทำลายไต” 7
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ให้ความรู้ เรื่อง PM 2.5 ไทยสูงขึ้น แตะอันดับหนึ่งของโลก ทางสถานีข่าว TNN 6
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมการเสวนา​ หัวข้อ "พรรคการเมืองกับนโยบายสิ่งแวดล้อม" ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 8
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต พูดคุยใน หัวข้อ "การเมืองไทยหลังยุบพรรคไทยรักษาชาติ" ในรายการ “คนเคาะข่าว” 9
อ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง พร้อมด้วยบุคลากรคณะ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน คุณนิสิต จันทร์สมวงศ์ 7
อ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง และอ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่รองอธิบดีกรมการปกครอง คุณศักดิ์ชัย แตงฮ่อ 10
อ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง พร้อมด้วยบุคลากรคณะ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่ รองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน คุณทวีป บุตรโพธิ์ 11
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต พูดคุยใน หัวข้อ "เกือบ 5 ปี กฎหมายปฏิรูปตำรวจ และการสอบสวน" ในรายการ “คนเคาะข่าว” 12
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ร่วมเสวนา หัวข้อ "5 ปีปฏิรูปตำรวจเวียนกลับที่เดิม!" จัดโดย เครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ(คป.ตร.) 15