คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
กิจกรรมเลี้ยงอำลานักศึกษามหาวิทยาลัยการซีอาน ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ภาษาและวัฒนธรรมไทย" 12
รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื่อให้คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า 13
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ให้สัมภาษณ์ในประเด็น "จับตารัฐบาลเรือเหล็กเผชิญวิกฤตน่าเชื่อถือ" ทางช่อง BLUESKY Channel TV 19
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต มาพูดคุยให้ความรู้ในหัวข้อ "แฟลชม็อบ...สิ่งที่ไม่อยากทนของนักศึกษา" ทางช่อง บุญนิยม ทีวี 16
ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 16
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ร่วมพูดคุยในประเด็น "ม็อบนักศึกษา ถูกปิดกั้นเสรีภาพ" ทางช่อง 8 Live 13
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต พูดคุยในประเด็น " อ่านปรากฎการณ์ Flash Mobs " ในรายการคนเคาะข่าว 16
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมเสวนาเพื่อหาทางออก PM2.5 จัดโดย สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย 15
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ พูดคุยประเด็น ผลการแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศ ในรายการ Hardcore News ทางช่อง 5 22
คุณสมจิตร สังข์ชม ศิษย์เก่า พค.กทม. รุ่นที่ 24 ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 16

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่