คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ศิษย์เก่าคณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วม ตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 10 กุมภาพันธ์ 2564 30
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการด้านวิชาการ ตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 10 กุมภาพันธ์ 2564 41
คุณภริตพร หมื่นสม นักศึกษาเก่า ป.โท ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 24 ได้รับรางวัล ผู้ที่มีผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2563 08 กุมภาพันธ์ 2564 26
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ร่วมเสวนาวิชาการ หัวข้อ 2021 : PM 2.5 มัจจุราชเงียบ จัดโดย นวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 05 กุมภาพันธ์ 2564 34
ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และเพื่อถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร 05 กุมภาพันธ์ 2564 39
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ร่วมพูดคุยในหัวข้อ "วิเคราะห์ศึกชิงผู้ว่ากทม. เดือดขนาดไหน?" ทางช่อง NATION TV 22 27 มกราคม 2564 27
ผศ.ดร.อาแว มะแส (คณบดี) รศ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย (รคผ.)ได้เเข้าพบและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้แก่ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2564 26
ผศ.ดร.อาแว มะแส (คณบดี) รศ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย (รคผ.)ได้เเข้าพบและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้แก่ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ 27 มกราคม 2564 36
ศิษย์เก่านิด้ายะลา พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ฯ นิด้ายะลา ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลให้แก่ รศ.ดร.สุพรรณี ไชยอำพร 27 มกราคม 2564 22
ศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 27 มกราคม 2564 26

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่