คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ร่วมกับเครือข่ายจัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ วิเคราะห์กฎหมายและนโยบายที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาวะชุมชน 7
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เป็นวิทยากรในการสัมมนาหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ หัวข้อ มัจจุราชในสายหมอก 6
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ พูดคุย เรื่อง ​ฝุ่นพิษนาโน อันตรายกว่าฝุ่น PM 2.5 ทางช่อง 21 Voice TV 5
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ พูดคุย เรื่อง ​ภัยธรรมชาติที่ไทยอาจเผชิญในปี 2562 Hardcore News ทางช่อง 5 4
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ พูดคุย เรื่อง ​รับมือฝุ่น PM 2.5 ภัยร้ายทำลายสุขภาพ ทางช่อง LINE TV 12
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ พูดคุย เรื่อง ​วิกฤติ​หมอกควันในกทม. Hardcore News ทางช่อง 5 6
งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 19
ผู้บริหารสถาบันพบคณะ 17
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 13
ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (12+2Universities) ครั้งที่ 3/2561 26