คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ให้สัมภาษณ์กับ Bangkok Post ในประเด็น " Public anger grows in aftermath of mall shooting " 5
นักศึกษามหาวิทยาลัยการซีอานศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8
ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง พร้อมด้วยนักศึกษานิด้ายะลา ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะในงานประเพณีแห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จังหวัดปัตตานี 7
อ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปี 2562 8
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ให้สัมภาษณ์ หัวข้อ "ผลกระทบ PM2.5 ภาคเหนือและกทม." ในรายการบ่ายโมงตรงประเด็น 5
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ให้สัมภาษณ์กับ THE STANDARD หัวข้อ "ฤดูฝุ่นที่กลับมาซ้ำแล้วซ้ำเล่า แล้วเราทำอะไรได้บ้าง?​" 8
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ นำนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ กทม. รุ่น 28 และยะลา รุ่น 23 ศึกษาดูงาน โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ธารโต จ.ยะลา 11
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต พูดคุยในประเด็น " อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล " ในรายการคนเคาะข่าว 6
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยาการให้กับ สถานฑูตและสมาคมฝรั่งเศส หัวข้อ "Black​ Carbon ​ในชั้นบรรยากาศ​" 7
ผศ.ดร.อาแว มะแส พร้อมด้วยบุคลากรคณะ พบกับ คุณสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะ 11

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่