คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุ กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ร่วมพูดคุยหัวข้อ เจาะสถานการณ์ ม็อบ 19 กันยา ในรายการ “คนเคาะข่าว” 1
คุณฟารีดา มามะ ศิษย์เก่านิด้ายะลา รุ่น 20 ร่วมต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะ ในโอกาสที่ได้เดินทางไปติดตามการปฏิบัติงาน และพบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 1
นางสาวธัชมาศ สุเวช นักศึกษาปริญญาโท พค. ภาคปกติ ได้รับรางวัล "ประกาศเกียรติคุณเรียนดีแก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561-2562" 1
นางสาวสุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล นายธนพนธ์ ดำขำ นางสาวสุดาวดี ทวีไพศาล นักศึกษาปริญญาโท พค. ภาคพิเศษ กทม. ได้รับรางวัล "ประกาศเกียรติคุณเรียนดีแก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561-2562" 1
นายทัดชนม์ กลิ่นชำนิ นักศึกษาปริญญาโท กย. ภาคพิเศษ กทม. ได้รับรางวัล "ประกาศเกียรติคุณเรียนดีแก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561-2562" 1
Mr.Guoxiang Zhao นางสาวจิดาภา บุณณะวงศ์สิน Mr.Wei Wei และนางสาวนภัทร เทียนสว่าง นักศึกษาปริญญาโท พค. ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 29 และ 30 เป็นผู้แทนนักศึกษา ถือพานไหว้ครูในพิธีไหว้ครู สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563 0
อ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ เข้าร่วมการเสวนาวิชาการระดมสมอง หัวข้อ "ประเทศไทยกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงสู่ระเบียบโลกใหม่ New World Order" 3
คุณสุชาติ ระมาศ และพันตำรวจโทวันนพ สมจินตนากุล ได้รับโล่รางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2563 7
คุณพฤทธิ์พงศ์ ไชยพหล และคุณอนัญญาพร อิ่มจงใจรักษ์ นักศึกษาปริญญาโท พค. ได้รับรางวัล "ระดับดีเยี่ยม" ในการประกวดวิทยานิพนธ์ฯ ประจำปี 2563 สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 10

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่