คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คุณพาติเมาะ สะดียามู ศิษย์เก่านิด้ายะลา รองผวจ.ยะลา เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง แผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดยะลา 23 พฤศจิกายน 2563 2
คุณพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ ศิษย์เก่านิด้ายะลา นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อรับฟังความต้องการของพื้นที่ชุมชนยูโยด่านภาษี 23 พฤศจิกายน 2563 2
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ให้สัมภาษณ์กับราบการ รู้สู้ภัย ThaiPBS FB Live เรื่อง การร่วมแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ด้วยการเป็นพลเมืองสร้างสรรค์ 23 พฤศจิกายน 2563 2
ศ.ดร.ศิวัช ร่วมแถลงการเตรียมความพร้อมรับมือปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ณ กรมควบคุมมลพิษ 18 พฤศจิกายน 2563 8
รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ร่วมประชุมเวทีสาธารณะสภาที่ 3 ว่าด้วย "ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง รัฐสภาจะหาทางออกร่วมกันอย่างไร?" 18 พฤศจิกายน 2563 5
ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "สงครามการค้าจีน-สหรัฐ สงครามตัวแทน: ผลกระทบต้อไทยและโลก" 18 พฤศจิกายน 2563 5
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการพลเมืองสร้างสรรค์ และผู้นำเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง 18 พฤศจิกายน 2563 5
รศ.ดร.พิชาย ให้สัมภาษณ์กับ PPTV HD 36 Live ในประเด็น "เรียกร้องให้ทุกฝ่ายรับฟังผู้ชุมนุมเพื่อเปลี่ยนผ่านอย่างสันติ" 18 พฤศจิกายน 2563 6
ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เข้าร่วมเสวนาวิชาการในงาน Disaster Communication Development Center 5th Nov 2020 18 พฤศจิกายน 2563 3
คุณพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ ศิษย์เก่านิด้ายะลา นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ร่วมประชุมหารือเรื่องการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย 18 พฤศจิกายน 2563 3

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่