คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

อาจารย์ประจำหลักสูตรและเจ้าหน้าที่

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. : 0-2727-3094
Office hours: อังคาร เวลา 10.00 – 12.00 น.
                  พุธ เวลา 13.00 – 16.00 น.

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: 0-2727-3112
Office hours: อังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น.
พุธ เวลา 09.00 – 12.00 น.

 

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: 0-2727-3119
Office hours: อังคาร เวลา 09.00 – 16.00 น.
พฤหัสบดี เวลา 09.00 – 12.00 น.

 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: 0-2727-3092
Office hours: อังคาร เวลา 9.00 – 12.00 น.
พุธ เวลา 09.00 – 16.00 น.00 น.

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: 0-2727-3577
Office hours: จันทร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
อังคาร เวลา 09.00 – 12.00 น.

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: 02-727-3109
Office hours: อังคาร เวลา 09.00 – 12.00 น.
พฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.00 น.

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: 0-2727-3119
Office hours: อังคาร เวลา 09.00 – 16.00 น.
พฤหัสบดี เวลา 09.00 – 12.00 น.

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: 0-2727-3119
Office hours: อังคาร เวลา 09.00 – 16.00 น.
พฤหัสบดี เวลา 09.00 – 12.00 น.

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: 0-2727-3119
Office hours: อังคาร เวลา 09.00 – 16.00 น.
พฤหัสบดี เวลา 09.00 – 12.00 น.

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: 0-2727-3119
Office hours: อังคาร เวลา 09.00 – 16.00 น.
พฤหัสบดี เวลา 09.00 – 12.00 น.

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: 0-2727-3570
Office hours: จันทร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
                      ศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร

นางวนิดา ประภาวสิทธิ์

เลขานุการคณะ

โทรศัพท์ : 0-2727-3093
โทรสาร : 0-2377-6764

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสิริรักษ์ วรรธนะพินทุ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

( หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ )

โทรศัพท์ : 0-2727-3280
โทรสาร : 0-2377-6764

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสิบพร คุปตารักษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

( รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา )

โทรศัพท์ : 0-2727-3099
โทรสาร : 0-2377-6764

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางนัยนา กรุดนาค
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

( หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ )

โทรศัพท์ : 0-2727-3097
โทรสาร : 0-2377-6764

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่