คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

คณะผู้บริหารหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม

คณะผู้บริหารหลักสูตร

 line

ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: 0-2727-3570
Office hours: จันทร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
                      ศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. : 0-2727-3094
Office hours: อังคาร เวลา 10.00 – 12.00 น.
พุธ เวลา 13.00 – 16.00 น.

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. : 0-2727-3112
Office hours: อังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น.
พุธ เวลา 09.00 – 12.00 น.

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: 0-2727-3119
Office hours: อังคาร เวลา 09.00 – 16.00 น.
พฤหัสบดี เวลา 09.00 – 12.00 น.

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: 0-2727-3092
Office hours: อังคาร เวลา 9.00 – 12.00 น.
พุธ เวลา 09.00 – 16.00 น.

ผู้ประสานงานหลักสูตร

นางสาวปทุมวดี  โลศิริ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: 0-2727-3095

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่