Graduate School of Social Development and Management Strategy (NIDA)

Sujin Kalyathum the provost has been awarded the "A model of the monk who drives the public aid in the buddhist way".

 con monk 1

ขอแสดงความยินดี กับ พระครูสุจิณกัลยาณธรรม วัดศรีมูลเมือง จังหวัดเชียงราย (นักศึกษาเก่า ป.เอก พค. รุ่นที่ 6)
ในโอกาสได้รับรางวัล "ต้นแบบพระสงฆ์ขับเคลื่อนงานสาธารณะสงเคราะห์วิถีพุทธ"
จาก เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

วันพุธที่ 21 ก.ย.65 เวลา 8.30-12.30น.
ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่